Päiväkoti
yhdistys | päiväkoti | koulu | ilmoitustaulu | linkit

Jussinkylän päiväkodin saksankielinen ryhmä

Yksi Suomen ensimmäisistä kunnallisista vieraskielisistä päiväkotiryhmistä aloitti toimintansa Tampereen Jussinkylän päiväkodissa vuonna 1987. Se syntyi Tampereen Suomalais-Saksalaisen Yhdistyksen aloitteesta ja oli lähinnä tarkoitettu kaksikielisille perheille tai saksankielisissä maissa asuneiden perheiden lapsille. Nykyään valtaosa lapsista tulee tavallisista suomenkielisistä perheistä.

Ryhmään otetaan 27 ensisijaisesti 4-6-vuotiasta lasta osa- tai kokopäivähoitoon. Työntekijöitä on kolme, joista yleensä yksi on syntyperäinen saksankielinen. Lapsille puhutaan pääasiassa saksaa, mutta heitä ymmärretään suomeksikin.

Päivittäin toistuvissa laulu-, leikki-, askartelu-, syömis- ja pukeutumistilanteissa lapsi oppii konkreettisesti ymmärtämään vieraskielisten sanojen merkitystä. Lisäksi kieltä syvennetään retkillä vaikkapa kauppaan, kahvilaan tai teatteriin. Saksankielisen alueen kulttuuriinkin perehdytään mm. lyhtyjuhlan ja Faschingin (karnevaalit) merkeissä. Kuusivuotiaat saavat myös esiopetuksen saksan kielellä, mikä antaa lapselle hyvät valmiudet jatkaa saksankielisellä koululuokalla Tammelassa.

Yhteystiedot:

Jussinkylän päiväkoti/deutschsprachige Kindergruppe
Sukkavartaankatu 4
33100 Tampere

Lastentarhanopettaja Anja Pursiainen puh. 212 6133 tai 223 3014
This applet was created by Clikette v1.28, ©1996 Sausage Software.This browser is unable to view Java applets. Päiväkoti This applet was created by Clikette v1.28, ©1996 Sausage Software.This browser is unable to view Java applets.
Yhdistys Päiväkoti Koulu


[ alkuun ]